Bạn đang ở gian hàng : Trang chủ > Sản phẩm làng nghề > Mây tre & Đan lát

Trang tổng số trang: 2  [ Trang trước | Trang sau ] Sắp xếp :
Bình hoa đan thủ công Thành Đạt
Bình hoa đan thủ công Thành Đạt

Bình hoa Phú Ngọc
Bình hoa Phú Ngọc

Cọ cốc chén sợi chuối
Cọ cốc chén sợi chuối

Cốc tre
Cốc tre

Đệm ngồi từ cói Hiền Lương
Đệm ngồi từ cói Hiền Lương

Đèn lồng mây tre Phú Tuấn
Đèn lồng mây tre Phú Tuấn

Đèn sợi chuối
Đèn sợi chuối

Giỏ bèo đan thủ công
Giỏ bèo đan thủ công

Giỏ đan thủ công cỡ lớn Thành Đạt
Giỏ đan thủ công cỡ lớn Thành Đạt

Giỏ đựng đồ con cú sợi chuối
Giỏ đựng đồ con cú sợi chuối

Giỏ đựng hoa trồng cây Phú Tuấn
Giỏ đựng hoa trồng cây Phú Tuấn

Giỏ đựng rượu từ sợi chuối
Giỏ đựng rượu từ sợi chuối

Giỏ đựng sợi chuối cỡ lớn
Giỏ đựng sợi chuối cỡ lớn

Hộp mây táo lớn miệng hoa Hiền Lương
Hộp mây táo lớn miệng hoa Hiền Lương

Hộp mây táo nhỏ miệng hoa Hiền Lương
Hộp mây táo nhỏ miệng hoa Hiền Lương

Hộp mây táo trắng Hiền Lương
Hộp mây táo trắng Hiền Lương

Hộp mây trắng nơ xinh Hiền Lương
Hộp mây trắng nơ xinh Hiền Lương

Khay cói đan thủ công
Khay cói đan thủ công

Khay đựng đan thủ công cỡ nhỏ Thành Đạt
Khay đựng đan thủ công cỡ nhỏ Thành Đạt

Khay đựng mây tre đan Hiền Lương
Khay đựng mây tre đan Hiền Lương

Khay đựng sợi chuối
Khay đựng sợi chuối

Lọ hoa mây tre đan Hiền Lương
Lọ hoa mây tre đan Hiền Lương

Lọ hoa sợi chuối
Lọ hoa sợi chuối

Lồng đèn mây đan thủ công
Lồng đèn mây đan thủ công

Lồng đèn mây tre Hiền Lương
Lồng đèn mây tre Hiền Lương

Nấm mây trắng Hiền Lương
Nấm mây trắng Hiền Lương

Ống cắm bút tre
Ống cắm bút tre

Sản phẩm mây tre đan Phú Ngọc
Sản phẩm mây tre đan Phú Ngọc

Sản phẩm mây tre đan Phú Tuấn
Sản phẩm mây tre đan Phú Tuấn

Sản phẩm sơn mài Phú Tuấn
Sản phẩm sơn mài Phú Tuấn

Trang tổng số trang: 2  [ Trang trước | Trang sau ]

@ TrangvangVietnam.top - Trang Vàng Việt Nam